2017

  • Korantävlingen 5 (2017)

    Mål: Främja Koranens budskap och dess läror. Underlätta och möjliggöra en professionell utveckling. Skapa en större förtrogenhet med den heliga…

    Read More »
Back to top button