2013AllKorantävlingen

Korantävlingen 1 (2013)

Mål:

 1. Offentliggörande och spridning av den heliga Koranens kunskap och kultur
 2. Utvecklande och välstånd av eliter inom Koranska kunskaper
 3. Större förtrogenhet till den heliga Koranen hos recitatörer och huffaz
 4. Allians och sammanslutning av de Koranska samfundet i Europa
 5. Få recitatörer och huffaz att dela med sig av kunskaper och erfarenheter
 6.  Upptäcka regionala eliter och talangfulla inom de Koraniska områderna.

Områden:

 •  Koran recitation
 • Tarteel
 • Koran memorisering
 • Adhan
 • Tafheem ( Koranisk begrepp)
 • Dua recitation
 • Koran recitaion enligt lokal utforman

Priser:

Recitation-Vuxna:

 • Första plats:500$
 • Andra plats: 400 $
 • Tredje plats: 300 $

Första till tredje plats i andra tävlings områden får även fina priser.

Fjärde till sjätte plats: resebidrag till tävlingen, tur och retur.

Internationella tävlingar i Iran:

Representant från varje land med högsta poäng som uppfyller förutsatta krav kommer sedan skickas till den internationella Korantävlingen i Iran.

Allmäna villkor för deltagare:

 1. Tävlingen hålls inom två åldersgrupper: under 16 år och över 16 år.
 2. Alla muslimer från olika grupper i Europa kan utan åldersgräns delta i tävlingarna.
 3. Varje deltagare kan endast tävla inom ett av tävlingsområderna.
 4. Urvalet för deltagning inom recitation sker genom två ljudfiler som deltagare antigen skickar via e-post eller brev till Imam Ali Islamic Center.

Vilkor inom de olika tävlings områderna:

 •  Recitation: Känna igen regler för Tajvid , tonfall för Koran recitation, recitations förmåga i överensstämmelse och enlighet med Hafz av Asem.(ungdomar: 1 och 3o juz’en)
 • Memorisering: Förmågan att reagera snabbt och recitera verser som tagits upp av juryn i enlighet med Hafz av Asem.
 • Tävlingsgrupper inom memorering: Över 16 : 5 juz’ ;10 juz’ ; 20 juz’ ; 30 juz’ Under 16 år: första och trettionde juz’en.

Datum och tid:

Invignings ceremonin hålls fredagen 30:e maj kl: 19.00-21.00 och avslutningsceremonin sker i samband med Imam Hussain (AS) födelseårsdag söndagen

1:a juni kl: 19.00-22.00.

* Tävlings invigning och lottning fredagen 30:e maj kl: 19.00-21.00

* Tävlings inledningen sker lördagen 31:a maj mellan 09:30-13:00 och 15:00-19:00.

* Slutliga finalen hålls söndagen 1:a Juni kl. 09:00-13:00.

Alla deltagare måste närvara på plats under hela tävlingen.

Vänligen observera:

 1. Deltagare välkommnas och mottags av Imam Ali Islamic Center men för det personliga som handdukar , filt m.m är deltagare själva ansvariga.
 2. Vinnare i de olika grupperna tilldelas kontanta och icke-kontanta priser såsom resebidrag till den heliga staden Mashhad. Dessutom skickas första plats i recitation och memorisering till den internationella Korantävlingen i Iran.
 3. Tävlingen sker i närvaro av internationella recitatörer och lärda av den heliga Koranen. Vid sidan om tävlingen hålls även utbildningsprogram m.m.
 4. För information om deltagan m.m. vänligen Kontakt oss 0046-73 615 25 31.

Dar Al-Quran, Imam Ali Islamic Center- Stockholm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button