2015AllKorantävlingen

Korantävlingen 3 (2015)

Den 22- 24:e Maj 2015 anordnar Imam Ali Islamic center Nordeuropas tredje Korantävling inom Recitation, Memorering, Tarteel, Böneutrop, Dua recitation och koranens läror.

Mål:

 1. Främja Koranens budskap och dess läror
 2. Underlätta och möjliggöra en professionell utveckling
 3. Skapa en större förtrogenhet med den heliga Koranen
 4. Skapa en enhetskänsla bland Korantrogna i Nordeuropa
 5. Få professionella recitatörer och andra koranexperter att att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
 6. Upptäcka nya talanger i Nordeuropa.

Tävlingskategorier:

 • Koranrecitation
 • Tarteel
 • Koran memorering
 • Adhan
 • Koranens läror

Priser:

Recitation-Vuxna:

Första plats: 500 $

Andra plats: 400 $

Tredje plats: 300 $

Första till tredje plats i andra tävlings områden får även fina priser.

Fjärde till sjätte plats: resebidrag till tävlingen, tur och retur.

Internationella tävlingar i Iran: Representant från varje land med högsta poäng som uppfyller förutsatta krav får möjlighet att delta i den internationella Korantävlingen i Iran.

Allmäna villkor för deltagare:

 1. Tävlingen hålls inom två åldersgrupper: under 16 år och över 16 år.
 2. Alla muslimer, Shia såväl som sunni, från Europa kan delta i tävlingen.
 3. Varje deltagare kan endast delta inom ett av tävlingsfälten.
 4. För att kunna registrera sig för recitationstävlingen bör man skicka en ljudfil via e-post till Dar Alquran- Imam Ali islamic Center.

Villkor inom de olika tävlingskategorierna:

Recitation: Vara bekant med recitationsregler och förmåga att recitera i enlighet med Hafs från Asmes tradering.(Ungdomar: första juz’en)

Memorering: Förmågan att snabbt recitera, i enlighet med Hafs tradering, verser som efterfrågas av juryn i.

Tävlingsgrupper inom memorering:

Över 16: 5:e,10:e, 20:e och 30:e delen från Koranen.

Under 16 år: 1:a och 30:e delen från Koranen.

Deltagare som, inom någon kategori, vunnit första priset under tidigare år kan under detta år delta inom någon annan kategori som de inte vunnit dess första pris.

Obs: Sista anmälningsdatumet är 8:e maj. Detta datum kan inte förlängas, sen anmälan kommer därför inte att godtas.

Datum och tid:

Invigningen hålls fredagen 22:e maj kl: 17.00 och avslutningsceremonin sker i samband med Imam Hussain (a) födelsedags firande söndagen 24:e maj kl:19.00- 22.00.

* Invigning och lottning fredagen 22:e maj kl: 17.00-18.30

* Tävlingens första fas, lördagen börjar på lördag 09:30-19:00, med en paus 13:00 och 15:00.

* Finalen hålls på söndag 24:e maj kl. 09:00-13:00.

Alla deltagare måste närvara på plats under hela tävlingen.

  

Vänligen observera:

 1. Imam Ali Islamic Center välkomnar alla deltagare och bjuder på kost och logi. Deltagarna måste dock medta sina lakan, handdukar, filt och liknande personliga prylar.
 2. Vinnare i de olika grupperna tilldelas kontanta och icke-kontanta priser såsom resebidrag till den heliga staden Mashhad. Vid uppfyllelse av villkor sänds vinnare inom recitation och memorering till den internationella Korantävlingen i Iran.
 3. Tävlingen sker i närvaro av internationella recitatörer och domare. Därför tar vi vara på deras närvaro och anordnar lektioner och andra koranprogram vid sidan av tävlingen.
 4. För information om deltagan m.m. vänligen besök
  imamalicenter.sewww.koran.se     eller ring 0046-73 615 25 31.
 5. Under den aktuella perioden kommer vi även att erbjuda workshops inom Koran inlärning med hjälp av teckenspråk samt lektioner inom psalmläsning. Varje workshops vinnare tilldelas en fin present.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button