Korantävlingen 5 (2017)

Mål:
 • Främja Koranens budskap och dess läror.
 • Underlätta och möjliggöra en professionell utveckling.
 • Skapa en större förtrogenhet med den heliga Koranen.
 • Skapa en enhetskänsla bland Korantrogna i Nordeuropa.
 • Få professionella recitatörer och andra koranexperter att att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
 • Upptäcka nya talanger i Nordeuropa.
Tävlingskategorier:
 • Koranrecitation

 • Koran memorering

 • Adhan

 • Koranens läror

Priser:
 • Recitation-Vuxna:
 • Första plats: (informeras senare)
 • Andra plats: (informeras senare)
 • Tredje plats: (informeras senare)
Första till tredje plats i andra tävlings områden får även fina priser.
Fjärde till sjätte plats: resebidrag till tävlingen, tur och retur.
Allmäna villkor för deltagare:
Tävlingen hålls inom två åldersgrupper: under 16 år och över 16 år.
Alla muslimer, Shia såväl som sunni, från Europa kan delta i tävlingen.
Varje deltagare kan endast delta inom ett av tävlingsfälten.
För att kunna registrera sig för recitationstävlingen bör man skicka en ljudfil via e-post till Dar Alquran- Imam Ali islamic Center.
Villkor inom de olika tävlingskategorierna:
Recitation: Vara bekant med recitationsregler och förmåga att recitera i enlighet med Hafs från Asmes tradering.(Ungdomar: första juz’en)
Memorering: Förmågan att snabbt recitera, i enlighet med Hafs tradering, verser som efterfrågas av juryn i.
Tävlingsgrupper inom memorering:
Över 16: 5:e,10:e, 20:e och 30:e delen från Koranen.
Under 16 år: 1:a och 30:e delen från Koranen.
Deltagare som, inom någon kategori, vunnit första priset under tidigare år kan under detta år delta inom någon annan kategori som de inte vunnit dess första pris.
Obs: Sista anmälningsdatumet är den 7:e augusti 2016. Detta datum kan inte förlängas, sen anmälan kommer därför inte att godtas.
Datum och tid:
Invigningen hålls fredagen 12:e augusti 2016 kl: 19:00 och avslutningsceremonin sker i samband med Imam Reza (A) födelsedagsfirande söndagen 14:e augusti 2016 kl:19.00- 22.00.
* Invigning och lottning fredagen 12:e augusti kl: 19:00 till 20:30
* Tävlingens första fas, lördagen den 13:e augusti mellan 09:30-19:00, med en paus 13:00 och 15:00.
* Finalen hålls på söndag den 14:e augusti kl. 09:00-13:00.
OBS! Alla deltagare måste närvara på plats under hela tävlingen.
Bild från arkiv 2015
Vänligen observera:
 • Imam Ali Islamic Center välkomnar alla deltagare och bjuder på kost och logi. Deltagarna måste dock medta sina lakan, handdukar, filt och liknande personliga prylar.
 • Vinnare i de olika grupperna tilldelas kontanta och icke-kontanta priser såsom resebidrag till den heliga staden Mashhad. Vid uppfyllelse av villkor sänds vinnare inom recitation och memorering till den internationella Korantävlingen i Iran.
 • Tävlingen sker i närvaro av internationella recitatörer och domare. Därför tar vi vara på deras närvaro och anordnar lektioner och andra koranprogram vid sidan av tävlingen.
 • Under den aktuella perioden kommer vi även att erbjuda workshops inom Koran inlärning med hjälp av teckenspråk samt lektioner inom psalmläsning. Varje workshops vinnare tilldelas en fin present.

Korantävlingen 4 (2016)

 • Den 12-14 Augusti 2016 anordnar Imam Ali Islamic center Nordeuropas fjärde Korantävling inom Recitation, Memorering, Tarteel, Böneutrop, Dua recitation och koranens läror.
  Mål:
  • Främja Koranens budskap och dess läror.
  • Underlätta och möjliggöra en professionell utveckling.
  • Skapa en större förtrogenhet med den heliga Koranen.
  • Skapa en enhetskänsla bland Korantrogna i Nordeuropa.
  • Få professionella recitatörer och andra koranexperter att att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
  • Upptäcka nya talanger i Nordeuropa.
  Tävlingskategorier:
  • Koranrecitation

  • Tarteel

  • Koran memorering

  • Adhan

  • Koranens läror

  Priser:
  • Recitation-Vuxna:
  • Första plats: (informeras senare)
  • Andra plats: (informeras senare)
  • Tredje plats: (informeras senare)
  Första till tredje plats i andra tävlings områden får även fina priser.
  Fjärde till sjätte plats: resebidrag till tävlingen, tur och retur.
  Allmäna villkor för deltagare:
  Tävlingen hålls inom två åldersgrupper: under 16 år och över 16 år.
  Alla muslimer, Shia såväl som sunni, från Europa kan delta i tävlingen.
  Varje deltagare kan endast delta inom ett av tävlingsfälten.
  För att kunna registrera sig för recitationstävlingen bör man skicka en ljudfil via e-post till Dar Alquran- Imam Ali islamic Center.
  Villkor inom de olika tävlingskategorierna:
  Recitation: Vara bekant med recitationsregler och förmåga att recitera i enlighet med Hafs från Asmes tradering.(Ungdomar: första juz’en)
  Memorering: Förmågan att snabbt recitera, i enlighet med Hafs tradering, verser som efterfrågas av juryn i.
  Tävlingsgrupper inom memorering:
  Över 16: 5:e,10:e, 20:e och 30:e delen från Koranen.
  Under 16 år: 1:a och 30:e delen från Koranen.
  Deltagare som, inom någon kategori, vunnit första priset under tidigare år kan under detta år delta inom någon annan kategori som de inte vunnit dess första pris.
  Obs: Sista anmälningsdatumet är den 7:e augusti 2016. Detta datum kan inte förlängas, sen anmälan kommer därför inte att godtas.
  Datum och tid:
  Invigningen hålls fredagen 12:e augusti 2016 kl: 19:00 och avslutningsceremonin sker i samband med Imam Reza (A) födelsedagsfirande söndagen 14:e augusti 2016 kl:19.00- 22.00.
  * Invigning och lottning fredagen 12:e augusti kl: 19:00 till 20:30
  * Tävlingens första fas, lördagen den 13:e augusti mellan 09:30-19:00, med en paus 13:00 och 15:00.
  * Finalen hålls på söndag den 14:e augusti kl. 09:00-13:00.
  OBS! Alla deltagare måste närvara på plats under hela tävlingen.
  Bild från arkiv 2015
  Vänligen observera:
  • Imam Ali Islamic Center välkomnar alla deltagare och bjuder på kost och logi. Deltagarna måste dock medta sina lakan, handdukar, filt och liknande personliga prylar.
  • Vinnare i de olika grupperna tilldelas kontanta och icke-kontanta priser såsom resebidrag till den heliga staden Mashhad. Vid uppfyllelse av villkor sänds vinnare inom recitation och memorering till den internationella Korantävlingen i Iran.
  • Tävlingen sker i närvaro av internationella recitatörer och domare. Därför tar vi vara på deras närvaro och anordnar lektioner och andra koranprogram vid sidan av tävlingen.
  • Under den aktuella perioden kommer vi även att erbjuda workshops inom Koran inlärning med hjälp av teckenspråk samt lektioner inom psalmläsning. Varje workshops vinnare tilldelas en fin present.

Korantävlingen 3 (2015)

Den 22- 24:e Maj 2015 anordnar Imam Ali Islamic center Nordeuropas tredje Korantävling inom Recitation, Memorering, Tarteel, Böneutrop, Dua recitation och koranens läror.

Mål:

 1. Främja Koranens budskap och dess läror
 2. Underlätta och möjliggöra en professionell utveckling
 3. Skapa en större förtrogenhet med den heliga Koranen
 4. Skapa en enhetskänsla bland Korantrogna i Nordeuropa
 5. Få professionella recitatörer och andra koranexperter att att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
 6. Upptäcka nya talanger i Nordeuropa.

Tävlingskategorier:

 • Koranrecitation
 • Tarteel
 • Koran memorering
 • Adhan
 • Koranens läror

Priser:

Recitation-Vuxna:

Första plats: 500 $

Andra plats: 400 $

Tredje plats: 300 $

Första till tredje plats i andra tävlings områden får även fina priser.

Fjärde till sjätte plats: resebidrag till tävlingen, tur och retur.

Internationella tävlingar i Iran: Representant från varje land med högsta poäng som uppfyller förutsatta krav får möjlighet att delta i den internationella Korantävlingen i Iran.

Allmäna villkor för deltagare:

 1. Tävlingen hålls inom två åldersgrupper: under 16 år och över 16 år.
 2. Alla muslimer, Shia såväl som sunni, från Europa kan delta i tävlingen.
 3. Varje deltagare kan endast delta inom ett av tävlingsfälten.
 4. För att kunna registrera sig för recitationstävlingen bör man skicka en ljudfil via e-post till Dar Alquran- Imam Ali islamic Center.

Villkor inom de olika tävlingskategorierna:

Recitation: Vara bekant med recitationsregler och förmåga att recitera i enlighet med Hafs från Asmes tradering.(Ungdomar: första juz’en)

Memorering: Förmågan att snabbt recitera, i enlighet med Hafs tradering, verser som efterfrågas av juryn i.

Tävlingsgrupper inom memorering:

Över 16: 5:e,10:e, 20:e och 30:e delen från Koranen.

Under 16 år: 1:a och 30:e delen från Koranen.

Deltagare som, inom någon kategori, vunnit första priset under tidigare år kan under detta år delta inom någon annan kategori som de inte vunnit dess första pris.

Obs: Sista anmälningsdatumet är 8:e maj. Detta datum kan inte förlängas, sen anmälan kommer därför inte att godtas.

Datum och tid:

Invigningen hålls fredagen 22:e maj kl: 17.00 och avslutningsceremonin sker i samband med Imam Hussain (a) födelsedags firande söndagen 24:e maj kl:19.00- 22.00.

* Invigning och lottning fredagen 22:e maj kl: 17.00-18.30

* Tävlingens första fas, lördagen börjar på lördag 09:30-19:00, med en paus 13:00 och 15:00.

* Finalen hålls på söndag 24:e maj kl. 09:00-13:00.

Alla deltagare måste närvara på plats under hela tävlingen.

  

Vänligen observera:

 1. Imam Ali Islamic Center välkomnar alla deltagare och bjuder på kost och logi. Deltagarna måste dock medta sina lakan, handdukar, filt och liknande personliga prylar.
 2. Vinnare i de olika grupperna tilldelas kontanta och icke-kontanta priser såsom resebidrag till den heliga staden Mashhad. Vid uppfyllelse av villkor sänds vinnare inom recitation och memorering till den internationella Korantävlingen i Iran.
 3. Tävlingen sker i närvaro av internationella recitatörer och domare. Därför tar vi vara på deras närvaro och anordnar lektioner och andra koranprogram vid sidan av tävlingen.
 4. För information om deltagan m.m. vänligen besök
  imamalicenter.sewww.koran.se     eller ring 0046-73 615 25 31.
 5. Under den aktuella perioden kommer vi även att erbjuda workshops inom Koran inlärning med hjälp av teckenspråk samt lektioner inom psalmläsning. Varje workshops vinnare tilldelas en fin present.

Korantävlingen 2 (2014)

Imam Ali Islamic center anordnar norra Europas andra regionala Korantävling i områderna Recitaion, Memorisering, Tarteel, Adhan, Dua recitation, Tafheem samt lokal Koran recitation från och med 30:e maj till 1:a Juni 2014 i Stockholm – Sverige.

Mål:

 1. Offentliggörande och spridning av den heliga Koranens kunskap och kultur
 2. Utvecklande och välstånd av eliter inom Koranska kunskaper
 3. Större förtrogenhet till den heliga Koranen hos recitatörer och huffaz
 4. Allians och sammanslutning av de Koranska samfundet i Europa
 5. Få recitatörer och huffaz att dela med sig av kunskaper och erfarenheter
 6.  Upptäcka regionala eliter och talangfulla inom de Koraniska områderna.

Områden:

 •  Koran recitation
 • Tarteel
 • Koran memorisering
 • Adhan
 • Tafheem ( Koranisk begrepp)
 • Dua recitation
 • Koran recitaion enligt lokal utforman

Priser:

Recitation-Vuxna:

 • Första plats:500$
 • Andra plats: 400 $
 • Tredje plats: 300 $

Första till tredje plats i andra tävlings områden får även fina priser.

Fjärde till sjätte plats: resebidrag till tävlingen, tur och retur.

Internationella tävlingar i Iran:

Representant från varje land med högsta poäng som uppfyller förutsatta krav kommer sedan skickas till den internationella Korantävlingen i Iran.

Allmäna villkor för deltagare:

 1. Tävlingen hålls inom två åldersgrupper: under 16 år och över 16 år.
 2. Alla muslimer från olika grupper i Europa kan utan åldersgräns delta i tävlingarna.
 3. Varje deltagare kan endast tävla inom ett av tävlingsområderna.
 4. Urvalet för deltagning inom recitation sker genom två ljudfiler som deltagare antigen skickar via e-post eller brev till Imam Ali Islamic Center.

Vilkor inom de olika tävlings områderna:

 •  Recitation: Känna igen regler för Tajvid , tonfall för Koran recitation, recitations förmåga i överensstämmelse och enlighet med Hafz av Asem.(ungdomar: 1 och 3o juz’en)
 • Memorisering: Förmågan att reagera snabbt och recitera verser som tagits upp av juryn i enlighet med Hafz av Asem.
 • Tävlingsgrupper inom memorering: Över 16 : 5 juz’ ;10 juz’ ; 20 juz’ ; 30 juz’ Under 16 år: första och trettionde juz’en.

Datum och tid:

Invignings ceremonin hålls fredagen 30:e maj kl: 19.00-21.00 och avslutningsceremonin sker i samband med Imam Hussain (AS) födelseårsdag söndagen

1:a juni kl: 19.00-22.00.

* Tävlings invigning och lottning fredagen 30:e maj kl: 19.00-21.00

* Tävlings inledningen sker lördagen 31:a maj mellan 09:30-13:00 och 15:00-19:00.

* Slutliga finalen hålls söndagen 1:a Juni kl. 09:00-13:00.

Alla deltagare måste närvara på plats under hela tävlingen.

Vänligen observera:

 1. Deltagare välkommnas och mottags av Imam Ali Islamic Center men för det personliga som handdukar , filt m.m är deltagare själva ansvariga.
 2. Vinnare i de olika grupperna tilldelas kontanta och icke-kontanta priser såsom resebidrag till den heliga staden Mashhad. Dessutom skickas första plats i recitation och memorisering till den internationella Korantävlingen i Iran.
 3. Tävlingen sker i närvaro av internationella recitatörer och lärda av den heliga Koranen. Vid sidan om tävlingen hålls även utbildningsprogram m.m.
 4. För information om deltagan m.m. vänligen Kontakt oss 0046-73 615 25 31.

Dar Al-Quran, Imam Ali Islamic Center- Stockholm

Korantävlingen 1 (2013)

Mål:

 1. Offentliggörande och spridning av den heliga Koranens kunskap och kultur
 2. Utvecklande och välstånd av eliter inom Koranska kunskaper
 3. Större förtrogenhet till den heliga Koranen hos recitatörer och huffaz
 4. Allians och sammanslutning av de Koranska samfundet i Europa
 5. Få recitatörer och huffaz att dela med sig av kunskaper och erfarenheter
 6.  Upptäcka regionala eliter och talangfulla inom de Koraniska områderna.

Områden:

 •  Koran recitation
 • Tarteel
 • Koran memorisering
 • Adhan
 • Tafheem ( Koranisk begrepp)
 • Dua recitation
 • Koran recitaion enligt lokal utforman

Priser:

Recitation-Vuxna:

 • Första plats:500$
 • Andra plats: 400 $
 • Tredje plats: 300 $

Första till tredje plats i andra tävlings områden får även fina priser.

Fjärde till sjätte plats: resebidrag till tävlingen, tur och retur.

Internationella tävlingar i Iran:

Representant från varje land med högsta poäng som uppfyller förutsatta krav kommer sedan skickas till den internationella Korantävlingen i Iran.

Allmäna villkor för deltagare:

 1. Tävlingen hålls inom två åldersgrupper: under 16 år och över 16 år.
 2. Alla muslimer från olika grupper i Europa kan utan åldersgräns delta i tävlingarna.
 3. Varje deltagare kan endast tävla inom ett av tävlingsområderna.
 4. Urvalet för deltagning inom recitation sker genom två ljudfiler som deltagare antigen skickar via e-post eller brev till Imam Ali Islamic Center.

Vilkor inom de olika tävlings områderna:

 •  Recitation: Känna igen regler för Tajvid , tonfall för Koran recitation, recitations förmåga i överensstämmelse och enlighet med Hafz av Asem.(ungdomar: 1 och 3o juz’en)
 • Memorisering: Förmågan att reagera snabbt och recitera verser som tagits upp av juryn i enlighet med Hafz av Asem.
 • Tävlingsgrupper inom memorering: Över 16 : 5 juz’ ;10 juz’ ; 20 juz’ ; 30 juz’ Under 16 år: första och trettionde juz’en.

Datum och tid:

Invignings ceremonin hålls fredagen 30:e maj kl: 19.00-21.00 och avslutningsceremonin sker i samband med Imam Hussain (AS) födelseårsdag söndagen

1:a juni kl: 19.00-22.00.

* Tävlings invigning och lottning fredagen 30:e maj kl: 19.00-21.00

* Tävlings inledningen sker lördagen 31:a maj mellan 09:30-13:00 och 15:00-19:00.

* Slutliga finalen hålls söndagen 1:a Juni kl. 09:00-13:00.

Alla deltagare måste närvara på plats under hela tävlingen.

Vänligen observera:

 1. Deltagare välkommnas och mottags av Imam Ali Islamic Center men för det personliga som handdukar , filt m.m är deltagare själva ansvariga.
 2. Vinnare i de olika grupperna tilldelas kontanta och icke-kontanta priser såsom resebidrag till den heliga staden Mashhad. Dessutom skickas första plats i recitation och memorisering till den internationella Korantävlingen i Iran.
 3. Tävlingen sker i närvaro av internationella recitatörer och lärda av den heliga Koranen. Vid sidan om tävlingen hålls även utbildningsprogram m.m.
 4. För information om deltagan m.m. vänligen Kontakt oss 0046-73 615 25 31.

Dar Al-Quran, Imam Ali Islamic Center- Stockholm