2016

  • Korantävlingen 4 (2016)

    Den 12-14 Augusti 2016 anordnar Imam Ali Islamic center Nordeuropas fjärde Korantävling inom Recitation, Memorering, Tarteel, Böneutrop, Dua recitation och…

    Read More »
Back to top button